Menutrigger

Aflossen eigenwoningschuld niet altijd de beste keuze

Sinds 1 januari 2001 is de hypotheekrente nog maximaal 30 jaar aftrekbaar. Vanaf 2031 zullen dus de rentes niet meer fiscaal aftrekbaar zijn voor de eerste eigenwoningschulden. De schuld verschuift dan van box 1 naar box 3. De AFM en DNB waarschuwen nu al voor de risico’s van de afloop van de renteaftrektermijn voor huiseigenaren. Bovendien wordt vanaf 2019 gestart met de afbouw in 30 jaar van de regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheekschuld heeft. Het eigenwoningforfait wordt dus een (deels) belaste bijtelling. De vraag rijst of het daarom altijd zinvol is om uw hypotheek deels of volledig af te lossen voor het einde van de renteaftrekperiode?

Wel of niet aflossen?
Zonder hypotheekschuld zijn uw maandelijkse woonlasten een stuk lager. Afgezien van de onroerendezaakbelasting (WOZ) en de onderhoudskosten woont u goedkoop. Een huis zonder hypotheek zorgt voor onafhankelijkheid. Daalt uw inkomen fors, bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of doordat u met pensioen gaat, dan zal dit niet direct van invloed zijn op de betaalbaarheid van uw woonlasten. Verhuizen zal daardoor meestal niet nodig zijn.

Toch kan het deels of volledig aflossen niet altijd de beste keuze zijn. Als u op termijn het voordeel van lagere woonlasten wilt bereiken, kan dat nu een (te) forse aanslag op uw vrije middelen betekenen. Geadviseerd wordt om ten minste drie maandsalarissen als financiële buffer achter de hand te houden voor noodgevallen. U kunt ook van plan zijn om voor de einddatum van de aflossing van uw eigenwoningschuld te verhuizen naar een goedkopere woning. Daardoor kunt u uw huidige eigenwoningschuld (deels) aflossen. Heeft u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een Beleggingsrecht eigen woning (BEW)?

U bouwt dan tijdens de looptijd een kapitaal op, waarmee u de aflossing van de eigenwoningschuld (deels) kunt betalen. Aflossen levert met de huidige lage spaarrentes doorgaans meer op dan sparen. Maar dit hoeft niet het geval te zijn als u het risico wilt nemen om te beleggen. Het te verwachten nettorendement op beleggingen kan hoger zijn dan het voordeel van aflossen.

Tip
Er zijn situaties denkbaar waarin het (deels) aflossen van uw eigenwoningschuld verstandig is. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin dit niet nodig is of dit niet de beste keuze is. Weeg alle aspecten tegen elkaar af, zodat u een goede keuze kunt maken. Het is verstandig om hierbij een financieel planner te betrekken.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.