Menutrigger

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt u in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat u vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd. De Tweede Kamer heeft daar namelijk om verzocht. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dat was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd.

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moet u tijdig betalen. Dit geldt ook voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 als de uiterste betaaldatum van de eerste termijn op of na 1 april 2022 ligt. Deze aanslagen vallen dus niet onder het bijzonder uitstel van betaling en worden niet meegenomen in de betalingsregeling die op 1 oktober 2022 start. Ook moet u weer tijdig betalen op aanslagen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte wordt (is) gedaan.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.