Menutrigger

Bijtelling auto telt mee voor gebruikelijk loon

Rijdt u in uw auto van de zaak meer dan 500 km per jaar privé? In dat geval heeft u te maken met een bijtelling bij uw loon uit uw bv. Die bijtelling telt ook mee voor het bepalen van het gebruikelijk loon die u als dga geacht wordt te ontvangen van uw bv. Dat gebruikelijk loon bedraagt in 2018 het hoogste bedrag van:
• 75% van het zakelijk loon van de dga;
• het loon van de meestverdienende werknemer van de bv (of verbonden vennootschap);
• € 45.000.

Even rekenen
Stel, u moet voor het gebruikelijk loon in 2018 € 45.000 hanteren en de bijtelling van uw auto bedraagt € 15.000. Dan moet uw bv aan u nog bruto loon toekennen van € 30.000.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.