Menutrigger

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen

Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen af, dan kunt u het uitstel met een speciaal formulier verlengen. Wilt u het uitstel niet verlengen, dan hoeft u de uitgestelde belasting niet direct in één keer terug te betalen. Heeft u al uitstel van betaling i.v.m. het Coronavirus? De Belastingdienst zal u per brief informeren over de mogelijkheden tot latere of gespreide terugbetaling van de belastingaanslagen.

 Let op

Alleen uitgestelde openstaande belastingschulden hoeft u niet direct te voldoen als het uitstel afloopt. Nieuwe belastingschulden moet u wel op tijd betalen om boetes te voorkomen. Als u twijfelt of u dat kunt, dan kunt u ook bijzonder uitstel aanvragen voor deze belastingschulden.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.