Menutrigger

Check uw voorlopige aanslag

Inkomstenbelasting:

Hebt u de Belastingdienst aan het begin van het jaar verzocht om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verminderen? Bijvoorbeeld omdat u minder winst verwachtte door de coronacrisis. U hebt dan maandelijks minder belasting betaald. Maar als achteraf blijkt dat uw inschatting van de winst over 2021 te voorzichtig was, dan hebt u te weinig belasting betaald en moet u bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting bijbetalen. Zeker in het geval u in de loop van het jaar toch weer winst bent gaan maken, doet u er verstandig aan om uw voorlopige aanslag te (laten)controleren en mocht dat nodig zijn de Belastingdienst te verzoeken om de aanslag naar boven bij te stellen. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag moet bijbetalen, eventueel verhoogd met 4% belastingrente.

Vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.