Menutrigger

Hogere reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Volgend jaar gaat de onbelaste reiskostenvergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer. U bent overigens niet altijd verplicht om deze hogere onbelaste reiskostenvergoeding te betalen aan uw werknemers. Dat hangt af van wat over de reiskostenvergoeding is afgesproken in de cao, de arbeidsovereenkomst en/of het arbeidsvoorwaardenreglement.

Ook de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding is verhoogd. Deze onbelaste vergoeding is van € 2 per dag verhoogd naar € 2,15 per dag. Dat is iets hoger dan de eerder door de staatssecretaris van Financiën aangekondigde € 2,13.

Let op bij samenloop

Wanneer uw werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag u niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen.

Forse stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15% (een bijzondere verhoging van 8,05% plus 1,934% halfjaarlijkse indexatie). Het kabinet wil hiermee werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Verhoging van het wettelijk minimumloon is van belang voor de koopkracht van werknemers nu de inflatie uitzonderlijk hoog is.

Deze forse verhoging betekent voor u als werkgever dat u in de eerste helft van 2023 aan uw werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 moet betalen. Per week bedraagt het minimumloon € 446,40 en per dag € 89,28. Ook stijgen de AOW-uitkeringen mee met de verhoging van het minimumloon. Door de stijging van de AOW vervalt de aanvullende inkomensondersteuning AOW (IOAOW) op termijn.

Let op

De stijging van de AOW-uitkering heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers. De AOW-franchise (het deel van het loon waarover de werknemer geen pensioen opbouwt) is immers gekoppeld aan de AOW-uitkering. De franchise is daarom ook gestegen. Bij de meest gebruikte berekeningsmethodes bedraagt deze verhoging ruim € 1.500. Blijft het salaris in 2023 gelijk, dan bouwt de werknemer dus minder pensioen op.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.