Menutrigger

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2020, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Actiepunt Laat ook controleren of u over 2019 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2019 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag. We helpen u daar graag bij.

Cookies op Aucta.nl

Deze website gebruikt cookies om optimaal te kunnen functioneren.